I хірургічне відділення

Робота відділення

Відділення абдомінальної хірургії та патології шкіри і м’яких тканин розгорнене на 35 ліжок. Розташоване на третьому поверсі центрального корпусу. 

Відділення надає допомогу хворим на пухлинну  патологію:

 • шлунка,
 • тонкої кишки,
 • підшлункової залози, печінки, жовчних протоків
 • шкіри, підшкірно–жирової клітковини,
 • м`язів та опорно-рухового апарату
 • заочеревинного простору.

Відділ займається діагностикою та лікуванням поліпів та пухлин товстої та прямої кишки, а також поширеними раками гінекологічної сфери з явищами кишкової непрохідності.

Обстеження і лікування хворих проводиться згідно локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги онкологічним хворим, розроблених на підставі стандартів надання онкологічної допомоги ( наказ МОЗ України № 554 17. 09. 2007 р. з доповненнями від 29.04.2011 № 247). Всі хворі у відділення оглядаються консілярно мультидисциплінарною комісією з наступним складанням плану лікування із врахуванням променевого та хіміотерапевтичного компонентів.

Апаратно-інструментальна та діагностична база складаються з апаратів фібро-гастро та колоноскопії, ригідних ректоскопів, інструментарію для забору біопсійного матеріалу з наступним проведенням патоморфологічного дослідження в.т.ч. імуногістохімічного; можливості проведення УЗД, всіх видів Rtg обстежень, магнітнорезонансної та рентгенкомп’ютерної  томографії, ЕКГ, лабораторного дослідження сечі, крові, та рідин організму в.т.ч. виявлення онкомаркерів.

В відділі освоєні методики черезшкірної трепанбіопсії пухлин м’яких тканин та пухлин печінки, заочеревинного простору.

Стандартними в відділенні є операції з приводу пухлинної патології шлунку – субтотальна резекція та гастректомія  абдомінальним та торакоабдомінальним доступом із виконанням D2-лімфаденектомії.    

При патології колоректальної зони виконуються типові операції на ободовій та прямій кишці, розширені та комбіновані операції при місцево розповсюдженому, метастатичному колоректальному раку, реконструктивні операції  з відновлення пасажу по ободовій і прямій кишці. 

Хірургічне лікування поєднується з необхідним променевим та хіміотерапевтичним компонентом, як в доопераційному, так і післяопераційному періоді.

В лікуванні хворих використовуються ендоскопічні та кріогенні технології, ендолімфальне введення цитостатиків.

Проблемними питаннями для відділення залишається доволі значна кількість онкологічних хворих із захворюваннями шкіри,  м`яких тканин та шлунково-кишкового тракту, лікованих в неспеціалізованих медичних установах. Лікування пухлинних захворювань має свою специфіку. Недотримання онкологічних принципів лікування пухлинної патології, які неможливо виконати в установах загально медичного профілю через відсутність підготовлених фахівців онкохірургів,  хіміотерапевтів та радіологів, збільшує частоту розвитку рецидивів хвороби та знижує тривалость та якость життя.

За рік у відділі лікується понад 900 хворих, виконується понад 550 операцій. Працюють онкохірурги першої та вищої категорії. Хворі консультуються професором та доцентом Івано-Франківського національного медичного університету. Відділення тісно співпрацює з Національним інститутом раку в м.Києві. При необхідності, в складних випадках,  скеровує пацієнтів на консультацію і лікування в НІР.

Історія відділення 

Хірургічне відділення функціонує в складі онкодиспансеру з 1957 року. Відділ спеціалізувався на лікуванні всієї онкологічної патології за виключенням онкогінекологічних захворювань. Його, як окремий структурний підрозділ очолив Юркевич Михайло Олександрович.

З 1965 по 1975 рік відділенням завідував онкохірург Псуй Богдан Іванович, а з 1975 по 2008 рік онкохірург вищої категорії, Заслужений лікар України Гончарь Вячеслав Григорович. З 2008 року завідує відділенням онкохірург Юркевич Євген Михайлович.

В різні часи у відділенні працювали лікарі: Проць Йосип Рудольфович, Кушицький Зеновій Михайлович, професор  Чесноков Анатолій Антонович, Дубіковська Зоя Дмитрівна, Голотюк Сергій Іванович, Вальчишин Микола Петрович, Живецький Вячеслав Антонович, Грицяк Омельян Степанович, Боднарук Тарас Богданович, Наливайко Р.С.

DSC_0143

На базі відділення проходили клінічну ординатуру Збирак Ігор Миколайович та інтернатуру Бойко Василь Васильович, Лозинський Андрій Ярославович, Стасів Орест Михайлович, Гончар Микола Вячеславович, Партикевич Юрій Дмитрович.

На базі відділеня виконані та успішно захищені докторські дисертації професора Голотюка Івана Андрійовича та професора Костінського Іполіта Юлієвича.

З часом відокремились в окремі підрозділи відділення по лікуванню урологічної онкопатології, патології органів голови та шиї, грудної залози.

В даний час відділення розраховане на 35 ліжок надає допомогу хворим з онкологічними захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту, м’яких тканин та шкіри. У відділенні працюють висококваліфіковані спеціалісти, лікарі вищої категорії. Консультації хворих та визначення тактики лікування проводиться з участю професора Івано-Франківського національного медичного університету, доктора медичних наук, Костінського Іполіта Юліановича та доцента Голотюка Володимира Володимировича.

У відділенні є можливість провести весь комплекс обстежень хворих з профільною патологією:

 • клінічні лабораторні аналізи;
 • ендоскопічні обстеження із забором матеріалу для морфологічної верифікації;
 • сучасні рентгенологічні обстеження;
 • ультразвукові обстеження;
 • магнітнорезонансне та рентгенкомп’ютерне сканування.

У відділенні виконується весь спектр сучасних хірургічних операцій з приводу пухлинної патології органів черевної порожнини, шкіри та м’яких тканин. Також проводяться операції з використанням ендоскопічної та кріогенної техніки, ендолімфатичного введення хіміопрепаратів. Лікування поєднується з променевим та хіміотерапевтичним компонентом.

Кадри 

Відділення консультують працівники кафедри Івано-Франківського національного медичного університету:

професор Костінський Іполіт Юліанович.

Костінський

доцент Голотюк Володимир Володимирович

Голотюк

У відділенні працюють:

Юркевич Євген Михайлович – завідуючий відділенням, онкохірург вищої категорії, стаж роботи 34 роки.

Юркевич

Гончарь Вячеслав Григорович – онкохірург вищої категорії, Заслужений лікар України, стаж роботи 44 роки.

Гончар

Семенів Павло Михайлович – онкохірург вищої категорії, заступник головного лікаря з ОМР, стаж роботи 32 роки.

Семенів 

Ткачук Юрій Богданович – – онкохірург першої категорії, , стаж роботи 18 роки.

Ткачук 

Партикевич Юрій Дмитрович – онкохірург, , стаж роботи 5 роки.

Партикевич

 

Контакти

76018, м.Івано-Франківськ,

вул..Медична, 17.

Обласний онкологічний диспансер.

телфон відділу (0342) 50-96-10

E-mail: yukevich.evgen@ukr.net