Кафедра онкології Івано-Франківського національного медичного університету

Завдяки старанням заслуженого діяча науки і техніки професора І.О. Бабенка, який очолював медичний інститут із 1954 по 1978 роки, викладання онкології було розпочато в 1965 році, ще до офіційного запровадження в 1973 році диференційованого викладання предмету в медичних вузах бувшого СРСР.

На посаду асистента, а потім доцента кафедри було обрано к.м.н. Голотюка І.А.. Опрацьована ним програма лекцій та практичних занять, затверджена центральним методкомом і Вченою радою інституту, була основним документом для навчання студентів до виходу в 1977 – 1990 роках офіційної програми з онкології для медичних вузів.

1

Голотюк Іван Андрійович,  доктор медичних наук, професор

До 1970 року базою для викладання онкології був обласний онкологічний диспансер,  який функціонував в приміщенні старого, пристосованого будинку по вул. Січових Стрільців, а з 1970 року викладання проводилось в новозбудованому приміщенні обласного онкодиспансеру, будівництво і оснащення якого здійснювалося під керівництвом завідуючого курсом онкології доц. Голотюка І.А.

В 2003 році згідно з наказом ректора Івано-Франківського національного медичного університету професора Нейка Євгена Михайловича була створена кафедра онкології. Із 1978 року по 2000 роки кафедрою завідував д.м.н., професор Голотюк І.А. З 2000 по 2009 роки кафедрою онкології завідував доктор медичних наук, професор Костінський Іполіт Юліанович.

2

Костінський Іполіт Юліанович, доктор медичних наук, професор

З 2009 року курс онкології, а з 2015 року кафедру онкології очолює доктор медичних наук, професор Крижанівська Анна Євстахіївна.

3

Крижанівська Анна Євстахіївна, доктор медичних наук, професор

Крижанівська Анна Євстахіївна із 2004 року прийнята асистентом кафедри онкології ІФДМА та по сумісництву лікарем онкогінекологом  онкогінекологічного відділення Івано-Франківського обласного  онкологічного диспансеру.

У червні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Неоад’ювантна терапія в комбінованому лікуванні раку шийки матки Т1b стадії».

В 2009 році назначена завідуючою курсом онкології ІФНМУ. В червні 2009 року присвоєне вчене звання доцента кафедри онкології. У вересні 2015 року захистила докторську дисертацію на тему «Спосіб вибору оптимального методу лікування раку шийки матки ІІВ стадії». В 2015 році присвоєно звання Лауреат державної премії в галузі науки і техніки. Із 2016 року професор кафедри онкології.

 

Співробітники кафедри онкології

3

Крижанівська Анна Євстахіївна

Завідуюча кафедрою онкології Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор. Вища категорія за спеціальністю «онкогінекологія». Відповідальна за лікувальну роботу в ІІІ-му (онкогінекологія) хірургічному відділенні Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Контактні дані: Email anna.nivska@gmail.com

Номер мобільного телефону: +38 050 209 40 00

4

 Скрипко Василь Дмитрович

Професор  кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук. Вища категорія за спеціальністю «хірургія». Лікар-спеціаліст за спеціальністю «онкохірургія».

Контактні дані: EMail skripko.vasil@gmail.com

 

5

Голотюк Сергій Іванович
Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат медичних наук. Вища категорія за спеціальністю «онкохірургія». Відповідальний за лікувальну роботу в клінічному мамологічному центрі Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

6

Костишин Іван Данилович

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат медичних наук. Вища категорія за спеціальністю «онкохірургія». Відповідальний за лікувальну роботу в ІІ-му хірургічному відділенні (відділ пухлин голови та шиї) Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Контактні дані: Email ivankostyshyn30@gmail.com

 

7

Голотюк Володимир Володимирович

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат медичних наук. І категорія за спеціальністю «онкохірургія». Відповідальний за лікувальну роботу в І-му хірургічному відділенні Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Контактні дані: golotiuk@rambler.ru

 

8

Терен Тетяна Іполітівна

Доцент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат медичних наук. Вища категорія за спеціальністю «онкологія». Відповідальна за лікувальну роботу в хіміотерапевтичному відділенні Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Контактні дані: Email teren70@inbox.ru

 

9

Бойко Василь Васильович

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету. Завідучий ІІ-м (відділ пухлин голови та шиї) хірургічним відділенням. Лікар вищої категорії за спеціальністю «онкохірургія».

Контактні дані: Email vboyko65@ukr.net

Номер мобільного телефону: +38 097 841  14  55                 +38 095 853 20 12

 

10

Андріїв Аліна Володимирівна

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету. Лікар-спеціаліст за спеціальністю «онкохірургія».

Контактні дані: Email mamologif@gmail.com

 

11

Голотюк Іван Сергійович

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету. Лікар-спеціаліст за спеціальністю «онкохірургія».

Контактні дані: 7473@i.ua

 

12

Дяків Ірина Богданівна                                                

Асистент кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету. Лікар-спеціаліст за спеціальністю «онкохірургія».

Контактні дані:  irynadjakiv@ukr.net

 

 

Динаміка кадрового складу викладачів кафедри онкології:

проф. Голотюк І.А. пройшов шлях від асистента (1965р.), доцента (1978р.) до завідуючого кафедрою із 1978 по 2000 роки.

д.м.н. професор Костінський І.Ю., асистент (1977р.), доцент кафедри (1987р.), із 2000 по 2009 роки завідувач кафедри онкології.

к.м.н. Годованець Б.І. – асистент курсу і кафедри онкології (1972-1982 рр.).

к.м.н. Остапяк І.М. – асистент кафедри (1978-1986 рр.).

к.м.н. Костишин І.Д – асистент (1989 р.), доцент кафедри онкології (починаючи з 1997р.).

проф. Селезінка М.І. – професор кафедри (1992-1994 рр.).

к.м.н. Голотюк С.І. – асистент (1992 р.), доцент кафедри (починаючи з 1998р.).

к.м.н. Дацун А.І. – аспірант (1993 р.), асистент (1996 р.), доцент кафедри із 2004 по 2006 роки.

проф. Крижанівська А.Є. – асистент (2004р.), доцент кафедри (2007р.), професор кафедри онкології (починаючи з 2016 р.), завідуюча кафедрою онкології починаючи із 2009 року.

д.м.н. Голотюк В.В. – асистент з 2007 року, доцент кафедри починаючи з 2011 року.

к.м.н. Терен Т.І. – асистент з 2004 року, доцент кафедри онкології з 2013 року.