Відділення променевої діагностики

Відділення променевої діагностики представлене рентгендіагностичною службою, до складу якої входять рентгенкабітет, кабінети мамографії, комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії та службою ультра-звукової діагностики.

Обстеження хворих проводиться згідно локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги онкологічним хворим, розроблених на підставі стандартів надання онкологічної допомоги (наказ МОЗ України № 554 17. 09. 2007 р. з доповненнями від 29.04.2011 № 247).

Роботу відділення забезпечують 11 лікарів, 5 рентгенлаборантів та 4 медичні сестри. Завідувач відділенням – Черняк Ірина Григорівна.

Висококваліфіковані фахівці проводять складні лікувально-діагностичні маніпуляції, постійно їх вдосконалюючи та впроваджуючи нові методики. Діагностичні обстеження включають використання класичних методів обстеження та комбінацію їх з спеціальними методиками і видами обстеження такими, як магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна томографія (КТ), КТ з внутрішньовенним підсиленням. В відділенні освоєні та широко застосовуються методики черезшкірної тонкоголкової біопсії під контролем УЗД утворів щитоподібної та грудної залоз.

Відділення укомплектовано сучасною медичною апаратурою, а саме:
– Рентгено-діагностичний комплекс Clinomat (Italray);

–  Рентгено-діагностичний комплекс РУМ20-М (Мосрентген);
– Магнітно-резонансний  томограф i_Open 0.36T (WanDong);
– Рентген-комп’ютерний спіральний томограф Aquillion LB (Toshiba);
– Рентгенівський мамограф MAMOMAT-1000;

Відділення надає допомогу таким категоріям хворих:
– пацієнтам з онкологічною патологією будь-якої локалізації;

– консультативна допомога хворим, що пройшли обстеження в інших закладах;
– надання телемедичних консультацій.

На базі відділення працює мамологічний кабінет, де лікарі-мамологи проводять комплексне обстеження молочної залози з проведенням спеціальних методик: прицільна мамографія, пневмокістографія, дуктографія з подвійним контрастуванням.

 

Загальні положення про направлення на комп’ютерну томографію КТ

Показання до проведення комп’ютерної томографії

Правила підготовки до КТ-обстеження

Перелік методик, що виконуються за допомогою комп’ютерної томографії.

Перелік рентгенологічних обстежень методом рентгеноскопії та графії

Перелік рентгенологічних обстежень на мамографі.