Заступник з медичної частини

Івано-Франківського обласного клінічного

онкологічного диспансеру

Цибран Святослав Степанович

ц1

        Уродженець м.Ходорова Львівської області, випускник Івано-Франківського медінституту 1982 р.н.

Працює на посаді заступника головного лікаря з медичної частини з  квітня 1999р.  З 2014р.  є спеціалістом вищої категорії по організації управління охорони здоров’я.  По сумісництву С. Цибран  працює онкохірургом  хірургічного відділу  №2 (відділ пухлин голови та шиї), має вищу кваліфікаційну категорію по онкохірургії.

Заступник головного лікаря з медичної частини в закладі:

•  Здійснює керівництво   онкодиспансером у порядку делегованих йому головним лікарем повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.

•  Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу.

•  У межах делегованих йому повноважень і компетенції:

– контролює виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я;

– забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;

– впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму;

– створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту;

– планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління, суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділівОКОД;

– організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

•  Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації.

За період перебування на посаді всі основні показники роботи стаціонару серйозно покращились. В порівнянні з 2000р.  пацієнтів у 2013 р.  поступило  практично в 2 р. більше ( 4311-8010), середня тривалість перебування зменшилася з 19,0 до 11,4, хірургічна активність складає 66,7%- виконано 2818 операцій, у 2000р.  проведено 1957 операцій, хірургічна активність складала 48,1%. Профільність  по закладу складає 93,5% ( у 2000р. – 84,9%),  середній л/день до спецлікування -1,9 ( був 4,4;, середній л/день до операції складає 3,0 ( був 5,9); середній л/день після операції -10,3 ( був 12,6);

Післяопераційні ускладнення  у 2013 р.  склали 1,9% ( було 4,2%), післяопераційна летальність -0,6% ( була -1,3%), лікарняна летальність – 0,3% ( була 0,7%).

ц2

При безпосередній участі заклад отримав акредитаційний сертифікат вищої категорії (серія МЗ №012374 по  08.04.2018р.), ліцензію на медичну практику, видану МОЗ України 10.10.2012р. (серія АД №063381), ліцензію на наркотики, видана Комітетом з контролю за наркотиками по 19.03.2020р. (серія  АE № 637742), ліцензію на  право провадження діяльності з використанням ДІВ ( Серія ОВ №030287), термін дії до 14.07.2018р. В закладі функціонує клініко-діагностична лабораторія, яка має  свідоцтво про атестацію ( № 002034) терміном дії до 11.05.2016р.

ц3

Автор та співавтор 20 статей з актуальних питань лікування злоякісних новоутворів голови та шиї, запатентованої  «Методики лікування хворих з місцево поширеним раком гортані».

Цибран С.С. є  делегатом трьох з’їздів онкологів України, міжнародної конференції ( м. Рим, Італія), учасником з»їздів онкологів країн СНД (2000р. – м. Київ, 2002 р. –  м.Мінськ, 2005 р. –  м. Баку, Азербайджан), симпозіумів, численних всеукраїнських та обласних конференцій.

Нагороджений грамотою МОЗ України в 2006 році.

ц4

Користується повагою серед пацієнтів та колег по роботі.